FPIMM - HOME  
Oferta noastra:

  » Accesare fonduri pentru investitii
  » Accesare fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane
  » Management financiar
  » Managementul resurselor umane
  » Consultanta legislativa
  » Cursuri
  » Proiecte in derulare
  HOME | DESPRE FPIMM | PARTENERI | TRIMITETI-NE UN MESAJ | ACHIZITII | PROIECTE ANTERIOARE | EVENIMENTE / NOUTATI

AUTORIZAREA UNEI AFACERI IN DOMENIUL TURISMULUI RURAL


Reglementări legislative în domeniul activității de turism din România

Orice activitate desfășurată, în orice domeniu vizat, trebuie să se realizeze cu respectarea normelor impuse și valabile pentru perioada de timp considerată, iar o mai bună informare cu privire la aceste reglementări, nu numai că este un demers esențial pentru cunoașterea condițiilor și aspectelor tehnice și financiare prevăzute de normele legale, dar, în plus, scutește persoana în cauză și de neplăcerile unei sancțiuni punitive pentru nerespectarea acestor norme.

De aceea, pentru o mai bună informare a persoanelor interesate de activitatea de turism și pentru o mai bună orientare a acestora în hățișul legislativ existent, următoarele acte normative sunt de interes general:
 Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice in mod independent, împreună cu HG 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 300/2004 (Norme publicate în Mon.Of.nr.1048/12.11.2004);
 Legea 31/1990 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale, republicată în Mon.Of.nr.1066/17.11.2004, modificată și completată prin Legea 302/2005;
 OG nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări prin Legea nr.755/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, împreună cu Ordinul ministrului turismului (OMT) nr.510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.805/2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică la turismul neorganizat;
 HG nr. 238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism, împreună cu OMT nr.170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism (cu modificările și completările ulterioare conținute de OMT nr.691/2002; OMT nr.910/2002; OMT nr.1192/2005);
 HG 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism (cu modificările conținute de HG nr.1185/2001;HG nr.631/2003), împreună cu Ordinul nr.637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism;
 OG nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 631/2001;
 OMT nr.235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism;
 HG 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din

pfa milea.doc

  © FPIMM

powered by mCm © | admin